Stacks Image 6406

Gavefondet

er stiftet for å støtte aktiviteter,
som har til formål å spre kunnskap om Martinus’ åndsvitenskap.


NORSK MARTINUSFOND

Norsk Martinusfond ble opprettet av Anne Brostigen med
en grunnkapital på kr.100.000,- den 11. juni 2007.

Fondets funksjoner

Styrets oppgave er å
tilrettelegge for dem som ønsker å 
gi engangsbeløp, faste beløp eller vil testamentere gaver.
Hvis ønskelig kan giverne selv prioritere å støtte
kosmologi-aktiviteter, eller sparing til fremtidige norske 
Martinus-sentre. Fondet drives av et styre uten økonomisk 
vinning for medarbeiderne.
Fondet ledes etter vedtektene som er godkjente av 
Brønnøysundregisteret, Stiftelsesregisteret.

Norsk Martinusfond

Webadresse: www.martinusfond.no
Mail:
Info@martinusfond.no
Organisasjonsnr. i Enhetsregisteret:
991 786 058

 • Martinusfond - styret
  Kasserer:
  Nils Hauken
  Tlf. 69 14 55 92
  Mob. 996 17 077

  Styrelmedlem:
  Trygve Slatleim
  Mob. 412 52 144
  Styreleder:
  Yngvar Engebretsen
  Tlf. 67 14 84 21
  Mob. 924 80 718
  Styrelmedlem:
  Toril Garseg
  Styrelmedlem:
  Ingebjørg Hammersland
  Styrelmedlem:
  Birthe Overgaard
© 2015 boye garmann